Klimatkatastrofen är inte bara nära förestående. Den är dessutom börsnoterad.

Det konstaterar brittiska organisationen Carbon Tracker Initiative i rapporten Unburnable Carbon, som kom förra året men som inte blivit särskilt uppmärksammad i Sverige. Här tas det ett nytt grepp på frågan om hur vi ska undvika att den globala uppvärmningen skenar iväg. Man har räknat på hur pass stora bevisade reserver av olja, kol och gas som världens börsnoterade företag  redovisar. Summan blir alldeles för stor för att vi ska slippa mardrömmar.

Utgångspunkten är beräkningar som forskarna Malte Meinshausen m fl publicerade i Nature 2009. De ville veta hur stor vår ”koldioxidbudget” är, om vi ska undvika att den globala uppvärmningen passerar 2 grader. De kom fram till att budgeten för 2000-2050 är 886 miljarder ton(Gt) koldioxid om risken för att spräcka tvågradersmålet inte ska bli större än 20 procent.

Det kan låta som mycket, men redan under 2000-talets första decennium har vi släppt ut 282 Gt koldioxid. Ytterligare utsläpp om 29 Gt har orsakats av skogsavverkning, lantbruk m m. Vi har alltså kvar 565 Gt i budgeten. Med nuvarande utsläppstakt har vi kanske intecknat oss för två grader redan någon gång mot slutet av 2020-talet.

Det är omtvistat hur stora reserver av fossila bränslen som vi verkligen kan utvinna. Det torde emellertid stå helt klart att vi har tillräckligt för att med råge spräcka det redan farliga tvågradersmålet. Meinshausen m fl analyserar statistik från BP och World Energy Council och kommer fram till att reserverna räcker till utsläpp av 2 800 Gt koldioxid – alltså fem (!) gånger mer än vad vi har råd att släppa ut om vi ska ha en rimlig möjlighet att undvika klimatkatastrof

Även om den siffran skulle visa sig överdriven, är Carbon Tracker Initiatives analys en väckarklocka. De har studerat de hundra största börsnoterade kolföretagen samt de hundra största börsnoterade olje- och gasbolagen. Här talar vi alltså om fossila tillgångar som redan prissatts av marknaden, och inte om de massiva men ibland osäkra tillgångar som är statligt ägda. Nå, hur stora ekonomiskt utvinningsbara reserver äger de här företagen i dagsläget? Svaret: tillräckligt för att orsaka utsläpp av 745 Gt koldioxid.  Alltså mer än nog för att ta oss förbi tvågradersmålet.

Carbon Tracker Initiatives slutsats är att det existerar en finansiell koldioxidbubbla. De stora fossila företagen kommer inte att kunna realisera sina tillgångar, utan att vi förstör civilisationen. Därför bör de investerare som sitter på stora innehav i kol- och oljebolag dra öronen åt sig. När det internationella samfundet börjar ta itu med utsläppen, kan de fossila reserverna plötsligt visa sig vara värdelösa.

Den slutsatsen kan just nu te sig rätt så blåögd. Ändå bär den inom sig en nödvändighet. Det mesta av kol- olje- och gasreserverna måste stanna under jord. Det finns inget annat alternativ.

Läs även: Rikard Warlenius har i två läsvärda blogginlägg diskuterat om de fossila reserverna räcker för att orsaka skenande klimatförändringar. Det korta svaret: Ja. Det längre svaret läser du här och här.