Delningsekonomi är den del av ekonomin där privatpersoner, ofta via webbplattformar och mobilappar, kan hyra, hyra ut, byta eller låna underutnyttjade tillgångar av andra privatpersoner som inte behöver höra till den egna bekantskapskretsen. Det kan alltså handla om allt från bostäder, bilar och cyklar, till maskiner, verktyg och arbetskraft som används på ett mer effektivt sätt än annars.

Sett till de senaste två åren är det omkring tio procent av befolkningen i Sverige som har gjort någon sådan här transaktion, och framför allt är det unga människor i storstadsregionerna som varit mest benägna att pröva på det som delningsekonomin har att erbjuda.

Informationen ovan finns att läsa i en ny utredning, Delningsekonomi på användarnas villkor (pdf), som i dag överlämnades till finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP).

Utredaren Karin Bradley, till vardags universitetslektor och forskare på Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH, konstaterar i rapporten att mer information och mer vägledning kommer krävas om större grupper av befolkningen i Sverige ska börja delta.

Ett av de förslag som Karin Bradley har handlar därför om att Konsumentverket bör få i uppdrag att informera om vad delningsekonomi innebär och om vilka risker och möjligheter som följer med delningsekonomiska transaktioner, samt att också ge individuell vägledning till användare.

På den presskonferens där utredningen överlämnades berättade Per Bolund för Effekt att han själv hör till de tio procent som gjort transaktioner inom det som definieras som delningsekonomin. Han förklarade också att han tror att betydligt fler människor i Sverige lär pröva på detta under de kommande åren:

– I många delar av delningsekonomin så gäller det att komma upp i en kritisk massa av människor. När man väl har gjort det så händer det väldigt mycket på väldigt kort tid. Jag tror att vi är precis på gränsen till att få en kritisk massa på många områden nu, och att det därmed kommer öppnas upp för helt nya möjligheter, där det dels blir mycket bredare portföljer av erbjudanden och där det dels också blir betydligt lättare att delta.

 

************
Effekt pratade i dag också med Karin Bradley. Den intervjun kommer gå att läsa i nästa nummer av Effekt, som når prenumeranterna i slutet av maj.

 

_______________

Vill du prenumerera på Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________