Ulf Kristersson har de senaste månaderna flera gånger återkommit till att han ogillar när samhälleliga fenomen benämns som utmaningar då det i själva verket handlar om stora och allvarliga problem.

Exempelvis på Facebook den 2 april skrev han att det är viktigt att tala klartext om det här, det vill säga:

Inte prata om ”utmaningar”, om vi egentligen menar stora och allvarliga problem.

 

Men hur ska man då förstå skillnaden mellan vad som är en utmaning och vad som är ett problem?

I SVT:s Tal till nationen den 30 maj förklarar Ulf Kristersson:

– [M]an ska inte förminska stora problem och kalla dem för utmaningar. Det lurar ingen. Att åka Vasaloppet är en utmaning. Organiserade brott och gängkriminalitet, det är problem.

I sitt Facebookinlägg tar Ulf Kristersson upp ännu fler exempel på vad han menar hör till kategorin problem:

[D]e stora integrationsproblemen och den sedan länge ogenomtänkta migrationspolitiken. Jobbklyftan och utanförskapet. Gängkriminaliteten och skjutningarna. Polisbristen och vårdköerna. Bidragsfusket och skattefusket.

I ett tal på Handelshögskolan i Stockholm, den 3 maj, är han inne på samma spår:

– Förra året sköts 42 personer ihjäl och 140 skadades i 320 skjutningarna. Det är nästan en skjutning varje dag. Samtidigt har vårdköerna fördubblats och nära en elev av fem går ut grundskolan utan betyg till gymnasiet. Det här är inga utmaningar – det är problem. Och de måste lösas innan det är för sent.

 

Men vad, förutom att åka Vasaloppet, räknar Ulf Kristersson då som utmaningar?

Ja, ska man tro honom själv så hör klimatförändringarna och dess effekter till denna kategori. Ulf Kristersson kallar det till och med för ”spännande utmaningar”.

Det här gör han i riksdagens partiledardebatt den 13 juni i år. Ulf Kristersson pratar då återigen först om flera av de stora och allvarliga problem som han menar att Sverige har, som gängkriminalitet, skolans kvalitet och sjukvårdens tillgänglighet:

– Valet kommer att handla om detta, för det är akuta problem som måste lösas – problem, inte spännande utmaningar.

Men sedan lägger Ulf Kristersson också till:

– Moderaternas valrörelse kommer dock inte bara att handla om svåra problem utan också om det som verkligen är spännande utmaningar (…).

Och hit hör alltså just klimatförändringarna. Men då först på en fjärde och sista plats. Tre andra sorters utmaningar nämner han före, nämligen:

1) Sverige i en alltmer globaliserad och digitaliserad ekonomi; 2) Sverige i ett helt nytt internationellt landskap; 3) Sveriges finansiering av framtidens välfärd.

När det så kommer till punkt fyra, klimatet, uttrycker sig Ulf Kristersson på följande sätt:

– Hur agerar Sverige bäst nationellt och internationellt så att politiken och näringslivet, tekniken och konsumenterna kan gå hand i hand i klimatfrågan? Här kommer vi moderater också att driva vår valrörelse, inte för att söka konflikt utan för att det är frågor som nästa generation behöver bra svar på, för världen står inte stilla medan vi i Sverige löser våra akuta problem.

 

Ulf Kristersson och Moderaterna menar alltså att klimatförändringarna och dess effekter är ”spännande utmaningar” som framför allt ”nästa generation” har att hantera, och därmed inte något akut problem för oss här och nu. Då Ulf Kristersson har goda chanser att bli Sveriges nästa statsminister efter riksdagsvalet i september, kan detta mycket väl också bli regeringens linje i frågan.

För att förtydliga vad sorts klimatrelaterade effekter det nu ändå handlar om för Sveriges del kan man ta några exempel från Klimatanpassningsportalen, som är en sida som drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Här går det bland annat att läsa:

  • Klimatförändringarna innebär redan i dag att förutsättningarna för en trygg dricksvattenförsörjning påverkas. Effekterna bedöms bli alltmer uttalade i takt med att klimatförändringarna fortgår.
  • [F]ler och intensivare värmeböljor [kommer] att öka antalet dödsfall sommartid. Riskgrupper är hjärt-, kärl- och lungsjuka, småbarn och äldre (…).
  • Spridning av sjukdomar och skadegörare gynnas av ett ändrat klimat, något som drabbar både växtodling och animalieproduktion.
  • Klimatförändringarna förväntas leda till förändringar för den biologiska mångfalden och ekosystemen.
  • Enligt de analyserade klimatscenarierna kan risken för skogsbränder öka påtagligt med störst risk i södra Sverige.
  • Klimatförändringarna påverkar i ett globalt perspektiv faktorer som markförstöring, brist på färskvatten och befolkningstryck som också leder till konflikter av olika slag och social oro. Det är inte otänkbart att Sverige får ett högre regelbundet migrationstryck kopplat till livsmedelsförsörjning, extremväder, havsnivå och ekonomiska orsaker.

Det är, menar Moderaternas partiledare, sådant som bidragsfusk och dåliga betyg som ska räknas till kategorin stora och allvarliga problem för Sverige, och som ”måste lösas innan det är för sent”.

Klimatförändringarna och dess effekter ska – precis som att åka Vasaloppet – däremot räknas till kategorin utmaningar.