Lite halvhjärtat brukar det i klimatsammanhang pratas om ”barnen” eller ”den unga generationen” – de som kommer att växa upp i en värld med kollapsade ekosystem och sinande resurser. Sällan hörs dock de ungas röster i klimatfrågan (förutom i form av gulliga teckningar eller uppmaningar att de vuxna borde köpa ekomärkta varor). På klimatmötet i Köpenhamn släpptes två unga personer fram för att tala inför världens samlade klimatdelegationer. När de greppade mikrofonen var de sist i en lång rad av tal från branschintressen och solidaritetsorganisationer. De flesta delegater hade sedan länge lämnat rummet.

I USA har det startats ett projekt som heter We Generation. Jag vet inte hur förankrat det är hos den yngre generationen, men deras kampanjfilm är rätt häftig. De unga rösterna i denna film säger utan darr på rösten att deras generation är den första i USA som växer upp i ett land i nedgång. Med ökade ekonomiska klyftor och stor risk för en ekologisk katastrof:

Det intressanta med filmen, vilket bloggen Identity Campaigning noterar, är att den inte innehåller uppmaningar om att konsumera annorlunda, eller att rösta annorlunda. De uppmanar i stället andra unga att ansluta sig till dem för att de gemensamt ska kunna förändra samhället och förstärka nya värden.

Det borde, kan man tycka, finnas en rättmätig ilska bland unga människor över det faktum att man tvingas överta ett samhälle som har så dåliga förutsättningar att hålla ihop på grund av tidigare generationers frosseri i ändliga naturresurser. Och ännu mer ilska över sådant som att alla verkar sträva efter att förvärra detta. Norska Dagsavisen rapporterar att Världsbanken ökar investeringarna i förnyelsebar energi med 11 procent, medan investeringarna i kolkraft ökar med 642 procent.

Går denna eventuella ilska att kanalisera in i en politisk rörelse med kraft nog att utmana dagens makthavare? Kommande nummer av pappersversionen av Effekt kommer utforska detta närmare.

Här är den senaste musikvideon från unga Uppsala-duon Lissi Dancefloor Disaster som lyfter in klimatkrisen i dansmusikgenren. Notera det Super Mario-liknande dataspelet i videon där hjälten, efter att ha läst den senaste IPCC-rapporten, hoppar sönder stadsjeepar och spränger ett kolkraftverk med en Vattenfall-liknande flagga på:

Media: SVD om IPCC, skilda meningar om Förbifarten (DN, DN2, DN3), fortsatt bilkramande Röda Malmö, DN DN2 DN3 DN4 SvD SvD2 SvD3 SvD4 AB AB2 Sydsv SkD HD Exp GP), grön ungdom analyserar miljöpolitiken (Maria Ferm, Jakob Lundgren, Alliansfritt Sverige)

Missa inte Gustav Fridolins bok Blåsta!