Arbetet handlar om flera saker. Dels syftar det till att inspirera och engagera fler att tänka på biologisk mångfald i stadsmiljön, och dels är tanken att det ska öka kunskapen om vilka arter som faktiskt finns i villaträdgårdar.

– Tio procent av tätortens totala yta i Helsingborg är privat trädgård, så det finns en stor potential i den här marken, säger Karolina Nilsen som är Projektledare på Helsingborgs miljöbyrå.

Helsingborgs kommun har fått stöd från Region Skånes Miljövårdsfond och jobbar med projektet, som går under namnet Mera liv i täppan, tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet,SLU, i Alnarp. SLU Alnarp ansvarar för att inventera de 30-tal trädgårdar som är med i projektet.

I dag vet man faktiskt inte så mycket om vilken mångfald som finns i trädgårdar.
Karolina Nilsen

– I dag vet man faktiskt inte så mycket om vilken mångfald som finns i trädgårdar så det finns ett behov av att undersöka det närmare. Eftersom trädgårdar upptar en ganska stor yta i tätorten borde de ju ha stor potential, säger Karolina Nilsen.

Bortfall av biologisk mångfald är ju ett gigantiskt globalt problem. Tror du att det kan göra någon skillnad att se över mångfalden i just stadsträdgårdar?

–  Absolut. I den urbana miljön har vi faktiskt en ganska stor mångfald. Bortfallet har inte varit lika stort där som till exempel inom lantbruks- eller skogsmiljöer.

Projektet inleddes i början på året och går att följa på bloggen mera liv i täppan där det finns tips om hur man kan tänka i sin trädgård eller på sin balkongodling för att locka dit fjärilar och bin, eller på andra sätt gynna mångfalden.

–  Det kan vara enkla saker som att man låter lövhögar ligga kvar på hösten för att igelkotten ska kunna värma sig. Eller låta döda grenar vara, så de kan bli till bon för insekter. En annan sak att tänka på är att plantera så att man har blommor som blomstrar under en så lång period som möjligt, och på olika nivåer, säger Karolina Nilsen.

Hittills har arbetet fått god respons och många är intresserade av frågan, säger hon.

– Biologisk mångfald är något som många ställer sig positiva till, även om de kanske inte riktigt förstår vad det är, säger Karolina Nilsen.

I det senaste numret av Klimatmagasinet Effekt, som precis kommit från tryckeriet, fokuserar vi just på den livsavgörande och samtidigt hotade biologiska mångfalden. Där finns en hel del spännande om ämnet. Här kan du starta en prenumeration.