Om drygt två veckor inleds i Nagoya, Japan ett möte med det anonyma och tråkiga namnet COP10/COP-MOP5. Bakom namnet döljer sig dock en brutal verklighet som inne på toppmötesområdet inte kommer göra sig gällande annat än i form av siffror och stapeldiagram: mänsklighetens allt snabbare uttrotning av livet på Jorden.

Toppmötets devis – ”Liv i harmoni, in i framtiden” – låter fint, men ger knappast en bild av verklighetens scenario. Nästan 40 procent av världens fiskarter är utrotningshotade, 20 procent av däggdjursarterna och runt 12 procent av alla fågerlarter hotas att utplånas. Det har riktats kritik mot att FN:s så kallade röda lista över utrotningshotade arter fixerat sig vid de nämnda sorternas liv, vilket gör att bilden av planetens tillstånd haltar. Lavar,  larver och plankton är minst lika avgörande för livet på Jorden. Enligt en artikel i Science kan den röda listan tredubblas om andra sorters liv, till exempel insekter och svampar, inkluderas i samma utsträckning som fågel, fisk och däggdjur.

2002 antogs en FN-konvention om biologisk mångfald som konstaterade att i år skulle utrotningstrenden ha brutits. Så blev det nu inte. 2010 är FN:s internationella år för biologiskt mångfald och det som skulle kunnat ha blivit en framgångssaga, har nu blivit dess motsats. En katastrof. Parallellen till FN:s konvention om fattigdomsbekämpning är tydlig. Vilja tycks saknas när det gäller värnandet av liv på som inte går på två ben, har tillgång till telefon och eget facebookkonto.

PS. Missa inte toppmötets egen sång, Welcome to COP10 (texten hittar du här).