I förra veckan publicerades rapporten Förslag till nationell biogasstrategi 2.0 (pdf), som tagits fram av företag och organisationer inom den svenska biogasbranschen, bland annat Energigas Sverige och Avfall Sverige.

I strategin föreslås att ett mål sätts upp om att Sverige ska använda 15 TWh biogas år 2030, vilket är drygt sju gånger mer än den inhemska produktionen av det förnybara bränslet under 2016.

Strategin innehåller också en rad olika förslag för hur detta skulle kunna gå till. Bland annat föreslås obligatorisk insamling av organiskt avfall med krav på återvinning av både näringsämnen och energi.  I dag finns ett politiskt mål som säger att ”minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018”.

Men i strategin lyfter biogasbranschen fram att detta mål inte är tvingande, att målet för 2018 sannolikt inte kommer att nås och att regeringen inte har satt något nytt mål efter år 2018:

Därför bör det införas ett obligatoriskt krav på insamling av organiskt avfall från hushåll och verksamheter. Insamlingskravet kan skärpas successivt och bör kombineras med krav på återvinning av både näringsämnen och energi.

 

*********

Seminariet där biogasstrategin presenterades kan ses här: