Osama bin Ladin tillhör inte de vänner man vill ha i kampen mot klimathotet, men det är inget fel på hans analys av problemet.

Speaking about climate change is not a matter of intellectual luxury – the phenomenon is an actual fact, säger bin Ladin i en ljudupptagning som Al Jazeera tagit del av.

Störst skuld har de industrialiserade länderna och allra värst är USA, enligt bin Ladin som också pekar på det faktum att USA är det enda i-land som struntat i att skriva under Kyotoprotokollet:

However, George Bush junior, preceded by [the US] congress, dismissed the agreement to placate giant corporations. And they are themselves standing behind speculation, monopoly and soaring living costs.

USA utpekas också som huvudansvariga för ”globaliseringen och dess tragiska konsekvenser”. Bin Ladin uppmanar till bojkott mot amerikanska produkter och menar att det enda sättet att förhindra en klimatkatastrof är att knäcka den amerikanska ekonomin.

Jag föreställer mig att terrorism riktad mot de ansvariga för ett kommande klimatkaos kan bli en framgångsrik inriktning för Osama bin Ladin. Kanske är det detta han börjar lägga grunden till nu. Människor vars jordbruksmark torkar sönder eller hus sköljs bort tar sällan själva till vapen, men de kan mycket väl känna sympati för de som gör det. Även om den egentliga grunden för terrorhandlingar är fortsatt religiös fantatism under en ny täckmantel.

Om det inte redan tidigare varit uppenbart borde det vara det nu: att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle är ett av de effektivaste vapnen mot terrorismen.

Läs mer: The Guardian, Fox News