Sverige har i dagsläget 29 stycket nationalparker runt om i landet. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för områdena, och enligt myndigheten var det 2,4 miljoner människor som förra året besökte någon av parkerna.

I en rapport (pdf) som Naturvårdsverket publicerade för några år sedan framgår vilka några av de viktigaste kriterierna för skapandet av nationalparker är. De skall:

  • var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper i ett system över landet
  • omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 hektar
  • till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär
  • vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och vara intressanta som sevärdheter
  • ha höga naturvärden
  • kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, friluftsliv och turism utan att naturvärdena skadas

Sveriges nio första nationalparker bildades redan 1909, vilket innebar att Sverige var först ut i Europa med denna typ av skydd.

_________

I Naturvårdsverkets bildbank finns foton från parkerna som Effekt har fått möjlighet att publicera.

Den som vill se mer kan följa kontot Sveriges Nationalparker på Instagram.

Missa inte heller nya numret av Effekt som kommer ut nu i veckan, där temat är biologisk mångfald.