I går meddelade regeringen att det inte blir någon vindkraftspark i Hanöbukten. Området är ett strategiskt viktigt övningsområde för Försvarsmakten och enligt regeringen så går inte denna verksamhet att kombinera med de planerade vindkraftverken.

Det är bolaget Blekinge Offshore som har ansökt om tillstånd att uppföra och driva parken. Planen var att bygga 700 vindkraftverk, men man kunde också tänka sig att halvera detta till 350 verk. Fullt utbyggd skulle parken kunna producera 7-8 TWh el om året, vilket motsvarar cirka fem procent av Sveriges årliga elförbrukning.

Men regeringen säger alltså nej till projektet, med hänvisning till att det handlar om ett område där Försvarsmakten har omfattande flyg- och marinverksamhet.

– Riksdagen har tydliggjort att Sveriges försvarsambitioner ska öka. Då behöver försvaret kunna öva, förklarar miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Besvikelsen är inte oväntat stor hos Blekinge Offshore, vars vd Anders Nilsson säger till SVT Nyheter Blekinge att han trodde att regeringen skulle säga ja till i alla fall delar av parken efter de uttalanden som gjorts om förnybar el och om klimathotet.

Kritik mot gårdagens beslut har även kommit från politiskt håll. Jens Holm, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet skriver i en kommentar:

Regeringens beslut visar tyvärr att försvarsmaktens intressen väger tyngre än skapandet av hundratals nya jobb och en storskalig produktion av förnybar energi.

På Twitter skriver Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet: