Sida låter varje år Sifo göra en undersökning om attityder till bistånd och utveckling. I veckan presenterades 2017 års undersökning, som bland annat innehåller frågor om de globala målen för hållbar utveckling.

Det var hösten 2015 som världens länder enades om 17 mål och 169 delmål. Siktet är inställt på år 2030 – varför arbetet ofta går under namnet Agenda 2030.

Men kännedomen om målen är låg i Sverige. Sifo-undersökningen visar att 37 procent känner igen dem, medan 14 procent svarar vet ej och 51 procent uppger att de inte tidigare har hört talas om dessa mål. Kännedomen är därmed i princip oförändrad jämfört med i fjol, då frågan ställdes för första gången.

Undersökningen visar även att det är kvinnor oftare än män som har hört talas om målen, samt att de mål som flest människor känner till är målen om att klimatförändringarna ska bekämpas och att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet.