Visste lät det bra i veckan när världens ledare i FN:s regi kom överens om att ta krafttag mot utrotningen av arter på jorden? Med tanke på hur dåligt det gick på klimatmötet i Köpenhamn förra året lät resultatet från Nagoya i Japan nästan för bra för att vara sant…

Vilket det också är, enligt George Monbiot. Det avtal som miljöminister Andreas Carlgren och andra politiker har hyllat existerar nämligen inte skriver George Monbiot i The Guardian. Inga journalister han har pratat med har fått se avtalet och den brittiska regeringen säger sig sakna papperskopior av det. Det enda som existerar är ett pressmeddelande som säger att världens har enats om att skydda 17 procent av landytan och 10 procent av havet.

Det utkast som fanns för en månad sedan innehåller inga skrivningar om bindande åttaganden och enligt Monbiot finns inget som tyder på att det har ändrats.

Det låter nästan som ett skämt, men om Monbiots uppgifter stämmer har FN-mötet i Nagoya i Japan utsatt världen för en stor bluff. Om det senare framkommer att luddigheter i avtalet gör det tandlöst är ett mindre problem för FN. Den mediala segern är redan vunnen, det har slagit fast över allt att mötet var en succé.

Blir 2010 års möte i Nagoya i verkligheten lika fruktöst som det möte för biologisk mångfald som hölls 2002?

– It strikes me that governments are determined to protect not the marvels of our world but the world-eating system to which they are being sacrificed; not life, but the ephemeral junk with which it is being replaced. They fight viciously and at the highest level for the right to turn rainforests into pulp, or marine ecosystems into fishmeal. Then they send a middle-ranking civil servant to approve a meaningless and so far unwritten promise to protect the natural world, skriver George Monbiot.