Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Författare

Jonas Fogelqvist

Ingen sommartorka på klimatfronten

Arktis förlorar rekordmycket is. Världshaven tar upp allt mindre koldioxid. Marken avger mer växthusgaser De tre nyheterna är från den...

Klimatförnekaren som tar bladet från munnen

Det sägs ibland att alla framstående klimatforskare är ense om att människan orsakat den globala uppvärmningen. Det sägs att det...