Kom till samlingen i Ramsele 15-17 april 2011!

En samlad kraft behövs för en rättvis omställning av jordbruk och skogsbruk som främjar en levande landsbygd i alla länder och hälsosam mat åt alla. Ett uppror för att rädda klimatet, skydda skogen och mot industrimaten där landsbygdens produktiva roll är central i samverkan med konsumenter.

>> Anmälningsformulär finns längre ner!

Det är budskapet från bönder i Sverige och Brasilien, stadsodlare, skogsaktivister, miljö- och solidaritetsvänner från många organisationer samt aktiva i olika partier som i november 2010 samlades i Ransby i Torsby kommun i Norra Klarälvdalen. Grunden för mötet var uppropet Återta makten över maten och naturbruket framtaget av Miljöförbundet Jordens Vänner. Internationella gäster på mötet var aktiva i de jordlösas rörelse MST från Brasilien som verkar för ekologiskt jordbruk och en jordreform som utmanar stora jordägares och storföretagens makt. Du hittar mer information om mötet med texter och bilder i rapport Utmarkshoppet.

På uppdrag av mötet i Ransby bjuder vi nu in till nytt möte för att driva en fortsatt kamp. Vi stödjer Matupproret, uppropen Skydda skogen och Återta makten över maten och naturbruket och verkar för att samla krafter bakom ett jordbrukspolitiskt program, hyggesfritt skogsbruk och klimatvänlig rättvis omställning av naturbruket.

Lokala värdar är bönder längs Ångermanälven som samarbetar i Nipakademin och i kooperativet Norrbete för att främja vidareförädlig av jordbrukets produkter lokalt i direkt samverkan med konsumenter i städerna. Programmet för mötet är ännu preliminärt. Där ingår arbetsmöten för att diskutera och planera samarbete, folkbildning, aktioner, kampanjer, kultur av olika slag och studiebesök.

Mötet startar på eftermiddagen 15 april och slutar på eftermiddagen 17 april på böndernas internationella kampdag som firas i hela världen. Förmöte med studiebesök börjar 14 april.

Inbjudna är alla intresserade med särskild betoning på direkta producenter inom jord- och skogsbruk. Stöd för mötet som kommer att hållas inom en lågbudget finns från Miljöförbundet Jordens Vänner och söks också från annat håll. Anmälan för deltagande i mötet kan ske genom att fylla i formuläret. Kostnader för deltagande är 250 kr.

Kolla här: http://www.mjv.se/2011/15-17-april-i-ramsele-aterta-makten-over-maten-och-naturbruket