Stockholm: Är världen beboelig om 100 år?

Är världen beboelig om 100 år?

Ett möte kring klimatutveckling och jordens resurser

Huvudtalare:

Johan Rockström, professor i naturresurshushållning, chef för Stockholm Recilience Centre

I panelen:

John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholm, Fredrik Hedenus, forskare i energi och miljö, Göteborg, Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, Kristina Persson, ordförande i Global utmaning

Moderator: Ulf Wickbom, chefredaktör

Mänskligheten har överskridit flera gränser för global hållbar utveckling. Detta hotar vår moderna ekonomi och samhällens välfärdsutveckling. Fattiga människor, som utgör världens majoritet, kräver sin rättmätiga del av jordens miljöutrymme. Trots politiska ansträngningar, effektiviseringar och teknikframsteg rör sig världen snabbt i en ohållbar riktning. Har mänskligheten förmågan, tekniken, ekonomin och politiken för att klara detta?

ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 60:-

VERDANDI, GLOBAL UTMANING, KLIMATAKTION STOCKHOLM i samarbete med ABF