För två år sedan gjorde Andra AP-fonden sin första riskanalys av fossilenergibolag utifrån ett klimatriskperspektiv. Då beslutade man att avinvestera, eller divestera, från totalt 20 bolag.

I dag meddelade Andra AP-fonden att man fortsätter agera för att minska sin finansiella risk inom fossil energi. Fonden avinvesterar nu aktierna i sammanlagt elva kolbolag och åtta olje- och gasbolag.  Sannolikheten är nämligen hög, resonerar man, för att dessa bolag kommer möta stora finansiella risker på grund av de negativa miljö-, klimat- och hälsoaspekterna som kan kopplas till verksamheten.

– Att avinvestera från dessa bolag bidrar till att skydda fondens långsiktiga avkastning, säger Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden, i ett pressmeddelande.

Innehavet i de 19 bolagen beräknas till totalt cirka 550 miljoner kronor. Fonden har nu sålt samtliga aktier i de identifierade bolagen och kapitalet som frigjorts har återinvesterats över samtliga sektorer.

____

Läs mer om divestering i Effekt nr 4/2015

Effekt 4.2015