Som en rad medier rapporterat kan en amerikansk klimatlag vara på väg. Däremot är uppslutningen bakom den inte fullt så enig som till exempel brittiska The Guardian ger sken av när de skriver att det omförhandlade lagförslaget stöttas av miljöengagerade för att förslaget är  det tuffaste som är politiskt möjligt.

Det 946 sidor långa utkastet till lagen har tagits fram på oerhörd kort tid av ordföranden i amerikanska kongressens energiutskott, Henry Waxman och senator Edward Markey. Båda demokrater. Waxman-Markey-förslaget som innehåller klimatmål, handel med utsläppsrätter enligt cap and trade-modell och satsningar på förnyelsebar energi, har behandlats i representanthuset, där det också antagits med siffrorna 33-25.

Al Gore och en handfull amerikanska miljö- och klimatorganisationer stödjer Waxman-Markey-förslaget. ­ Nasa-forskaren och klimataktivisten James Hansen menar däremot att lagförslaget är för tunnt: ­

– Det bearbetade [lagförslaget] är för urvattnat för att fungera som ett positivt steg mot att undvika katastrofala klimatstörningar, säger han.

Kritiken, som James Hansen delar med bland andra Greenpeace, amerikanska Jordens Vänner och Rainforest Action Network, liknar bland annat den som Sverige och EU fått för sin utsläppshandel som ekonomiskt gynnat företag med stora utsläpp och anses vara för inneffektiv.

– Problemet [med lagen] är att de dåliga delarna underminerar de bra delarna och kan leda till uppseendeväckande ökning av utsläpp de kommande årtiondena och det är inte acceptabelt, säger Mike Brune, från Rainforest Action Network.

Tidigast nästa sommar kan amerikanska kongressen ratificera lagen, om den kommer så långt.