Listan på företag, universitet, städer och kommuner runt om i världen som väljer att avyttra sina placeringar i olje-, kol- och gasföretag växer nu för varje dag.

Senast ut i Sverige att sälja av alla tillgångar i företag som arbetar med fossila bränslen är Alingsås kommun. Förra året satt man på tillgångar i aktiefonder värda omkring 45 miljoner kronor, där majoriteten hade innehav i företag som på något sätt arbetar med utvinning av fossil energi.

– Vi har under 2017 genomfört en större omallokering av kommunens finansiella tillgångar och där har vi varit tydliga med att Alingsås kommun ska ha fossilfria aktieinnehav. Detta är nu genomfört och vi kommer att följa upp fondinnehaven varje år för att försäkra oss om att de även fortsättningsvis är fossilfria, säger Simon Lindau, finansekonom på kommunledningskontoret, i ett pressmeddelande.

Fredrik Bergman, miljöstrateg i Alingsås kommun, uppmanar nu andra att följa efter.

– Det går inte att prata om hållbarhet och samtidigt finansiera en industri som orsakar klimatförstöring, säger han i pressmeddelandet.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________