Den delegation som getts i uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030-delegationen – presenterade i går en delrapport där det föreslås att regeringen så snart som möjligt initierar två långsiktiga kommunikationsinsatser:

  • en nationell kommunikationsplattform med information om Sveriges genomförande av Agenda 2030
  • en nationell folkbildningskampanj om Agenda 2030

Agenda 2030-delegationen, som bland annat består av Parul Sharma som är rektor på the Academy for Human Rights in Business, Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre och Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, skriver bland annat i delrapporten:

Det är viktigt att skapa förståelse i samhället och en medvetenhet hos individen för de åtgärder som behöver vidtas. För att uppnå detta krävs kommunikation som informerar, engagerar och leder till att såväl organisationer som individer agerar – att det skapas en folkrörelse kring Agenda 2030. Detta är ett långsiktigt arbete som, liksom arbetet med agendan i stort, behöver pågå ända fram till 2030.

Delrapporten med förslaget lämnades i går över till ansvarigt statsråd, civilminister Ardalan Shekarabi (S). Nästa steg för Agenda 2030-delegationen är att den 31 maj i år redovisa en översiktlig helhetsbild av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål, inklusive en redovisning av vilka områden som behöver stärkas. Vid samma tillfälle ska delegationen lämna ett fullständigt förslag till en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________