Det finns många skäl till att inte bygga ny kärnkraft (avfallet, priset jämfört med vindkraft, uranbrytningen, riskerna med flera), men det mest aktuella skälet just nu är detta:

Om Sverige – som tack vare stora skogar, massor av kust och kraftfulla älvar har fantastiska möjligheter att utvinna förnyelsebar energi – måste bygga ny kärnkraft för att klara sitt energibehov lär resten av världen också behöva detta. Och eftersom Sverige (och resten av den rika världen) lovat att hjälpa den fattiga delen av världen med tekniköverföring bör vi rimligen dela med oss av vårt kärnkraftskunnande till alla som vill ha det.

Kärnkraft åt alla!

I varje land ett par kärnkraftsreaktorer. På varje hav fartyg som skeppar upparbetat uran liksom mängder av radioaktivt avfall i behov av slutförvaring.

Hur blir det i en värld som inte lär vara mindre konfliktfylld när allt fler människor tvingas konkurrera om sinande tillgångar på olja, vatten och mat?

Dessutom, även om kärnkraft ger mycket energi så kräver den mycket energi för att fungera. Uranbrytningen, transporterna, mellanlagring, slutlagring, avveckling av gamla kärnkraftverk och så vidare. Mycket av detta är beroende av fossil energi.

Det finns 194 självständiga stater i världen, bara ett fåtal av dessa har i dag kärnkraft. Vi behöver inte stänga de kärnkraftverk som finns nu på stört, låt de användas tills de måste avvecklas på grund av ålder. Men om vi är seriösa med ambitionen att skapa ett samhälle som är hållbart på riktigt bör inget av världens länder byggas fast i beroendet av energiproduktion som aldrig kommer att bli hållbar.

Media: SR Ekot, AB1, AB2, DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, Sydsvenskan