Den totala arealen jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder under 2016 var 553 100 hektar – fördelat på 431 300 hektar åkermark och 121 800 hektar betesmark – detta enligt ny statistik från Jordbruksverket (pdf). Ökningen jämfört med året innan var 33 800 hektar eller 6,5 procent.

Sett till andelen jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder under 2016 så uppgick den till 18 procent. Det kan jämföras med det inriktningsmål som innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 – ett mål som finns med i handlingsplanen (pdf) för den svenska livsmedelsstrategin, som regeringen presenterade i början av året.

Mark som brukas med ekologiska produktionsmetoder måste under en övergångsperiod,
normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för
ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd. Källa: Jordbruksverket.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________