”Boomm!”, ”Shiverrr!” eller kanske ”Incoming!”. Sajten Exit Mundi samlar på undergångs-scenarier, alla behändligt sammanfattade i ett ord. Från mer realistiska scenarier som skenande klimatförändringar (”Boil!”) till ett svärdshugg från en vredgat Gud som fått nog av mänsklig dumhet (”Chop!”).

Det råder ingen tvekan om att det finns en stor fascination för apokalypsen. Den har länge spelat en viktig roll i vår kultur, men just nu verkar denna fascination ha ett uppsving. Exempelvis arrangerar ABF studiecirklar på temat ”Att överleva en zombiekatastrof”.

– Under 2011 har pandemier, naturkatastrofer och kraftverksolyckor avlöst varandra. I de katastrofscenarier som vi arbetar med måste människorna lämna städerna och klara sig själva ute i naturen. Att de döda skulle resa sig för att förtära de levande är knappast något troligt scenario men tål att tänkas på, säger ABF:s zombieexpert Herman Geijer till Dagens Nyheter.

Skräms man inte av en zombieattack (”Groarrggh!”) kan man följa twitterflödet ”AsteroidMisses” som rapporterar hur nära asteroider visslar förbi vår planet. För några dagar sedan passerade en 1 megaton fet rymdklump jorden på 15 måndistanser, med en hastighet av 12 km i sekunden. Enligt Exit Mundi är en större asteroidträff ganska osannolik, men är likväl ett inte helt osannolikt undergångsscenario (”Whammo!”), det har trots allt hänt förr.

Inget verkar dock slå fascinationen för den påstått förutspådda 2012-undergången (”Tick-tock!”) som brukar tillskrivas det gamla mayaimperiets asterologer. Att den 21 december 2012 inte markerar något mer än ett skifte i mayakalenders långa tidscykel är inget hinder för New Age-anhängare att fantisera ihop ett helt undergångskoncept för det år vi nu är inne i.

Hela drömmen om en apokalyps har en ganska lång och synnerligen religiös historia som skildras väldigt underhållande av John Michael Greer i boken ”Apocalypse Not”. Utifrån denna bok har jag skrivit en krönika i Sydsvenskan som påpekar ett av problemen med undergångsromantiken: den verkar befria oss från att ta ställning till de mer sannolika scenarier som kanske inte är lika dramatiska som tidens plötsliga slut och som fordrar mer av hårt arbete än sista dagarna-excesser.

Fast den kulturella laddning som finns i undergången kan såklart också, likt ABF:s zombiecirkel, kanaliseras till något konstruktivt.

Som avslutning, apokalypsen goes hiphop (trailer för ett samarbete mellan rapparna Ras Kass, Canibus, Kurupt och Killah Priest):