Sedan tidigare gäller det politiska etappmålet i Sverige om att 150 000 hektar skogsmark ska skyddas formellt under åren 2012-2020. Av detta återstår i dag cirka 90 000 hektar.

Vad som ska hända efter år 2020 har länge varit osäkert. Men i veckan presenterade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket en ny nationell strategi som är tänkt att vägleda det fortsatta arbetet med att skydda skog i landet.

I sin redovisning av regeringsuppdraget (pdf) slår myndigheterna fast att det finns mycket kvar att göra också efter år 2020, som bara ligger några år bort i tiden. Arbetet med att formellt skydda skogar i Sverige borde helt enkelt fortsätta även efter det att det nuvarande etappmålet har uppnåtts, menar man.

Det är Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens samlade bedömning att ytterligare skog behöver skyddas formellt även efter 2020. Det är också myndigheternas uppfattning att ett sådant arbete gagnas av att nya etappmål för formellt skydd av skog formuleras.

Myndigheterna skriver att det nu därför finns stora behov av att analysera och uppdatera kunskapsunderlagen om hur mycket skog och vilka typer av skog som bör bevaras.

Bollen passar de därmed tillbaka till regeringen och riksdagen.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________