Världsnaturfonden WWF och dess samarbetspartner Global Footprint Network har återigen räknat på när under året som människan konsumerat upp vad planeten hinner producera på ett år.

I år infaller dagen i dag, den 2 augusti – vilket är en dag tidigare än förra året.

Globalt lever alltså mänskligheten fortfarande som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande. Resultatet av denna storskaliga överkonsumtion är bland annat avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt.

Men det finns många olika åtgärder som kan sättas in. Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF, säger i ett pressmeddelande:

– Förutom omställningen till en fossilfri ekonomi behöver vi bland annat halvera matsvinnet och köttkonsumtionen och uppnå en mer hållbar konsumtion. Det är positivt att vi har ett internationellt klimatavtal och många städer och företag går i rätt riktning, men många fler måste följa efter.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________