Effekt intervjuade nyligen professor Johan Rockström med anledning av det förslag som han riktat till den regering som kommer bildas efter riksdagsvalet i september.

Hans förslag är följande:

Inom ramen för den nya svenska klimatlagen, bör nu en vetenskaplig kommission omedelbart sättas upp för att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens mål – netto-noll utsläpp 2045, inte räcker.

För att ta reda på om det finns något stöd för denna idé så har Effekt frågat ett antal aktörer om hur man ser på detta. Bland annat har frågan gått till alla riksdagspartier som satt med i Miljömålsberedningen, vilket var där man under 2016 kom överens om det långsiktiga målet om netto-noll i utsläpp till år 2045.

 

Anders Wijkman, som tidigare bland annat varit EU-parlamentariker, är numera ordförande för Romklubben. Under 2015 utsågs han av regeringen till ordförande för Miljömålsberedningen – den parlamentariska grupp som samtidigt fick i uppgift att ta fram förslag på nya klimatmål för Sverige.

Hur ser du på förslaget från Rockström om att sätta upp en vetenskaplig kommission i syfte att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål? Och hur ser du på Rockströms slutsats att det svenska klimatmålet kommer behöva skärpas för att vara i linje med Parisavtalet?

Jag är helt för Johans tankar och förslag. Om en vetenskaplig kommission är rätt väg att gå är jag däremot osäker på. Bättre då med en blandad kommission – politiker och företagare och NGO:s bör studera frågorna tillsammans med forskarna. Då går det snabbare!

Därtill är de sociala aspekterna på allt vi försöker göra i form av en omställning helt centrala.

Vad sedan gäller valrörelsen är det frapperande att det enbart är Isabella som försöker diskutera systemfrågorna.

Alla andra partier – jag har inte läst V:s program så jag reserverar mig där – kratsar på ytan.

Tror tyvärr att det är alltför få som inser vilken gigantisk omställning som förestår om vi skall klara klimatmålen – ja, alla andra mål av miljökaraktär också.

Skrev en artikel om detta på DN Debatt den 5 maj. Men inte en enda politiker nappade på frågan. Man vill inte – eller vågar inte ta diskussionen…

 

______

Effekt kommer fram till valet den 9 september att presentera fler aktörers tankar kring detta förslag.

Läs också: