Länsstyrelsen i Västerbotten meddelade i förra veckan att fem nya naturreservat bildats i länet. Dessutom har fem reservat gjorts större.

Ett av de nya skyddade områdena är Blaiken, som består av skogar, fjäll och myrmarker och som ligger cirka 30 kilometer sydväst om Sorsele och 25 kilometer norr om Storuman. Naturreservatet är stort, hela 23 617 hektar, och beskrivs av länsstyrelsen som ”ett storslaget vildmarksområde i form av ett långsträckt förfjällsmassiv med fjällhedar, i hög grad opåverkade myrar, sjöar och vattendrag och stora arealer urskogsartad gran- och tallskog”.

De fyra andra reservaten är:

Jackestjärnen, Åsele kommun, 21 hektar.

Tvärliden, Norsjö kommun, 154 hektar.

Vivattnet, Storuman och Vilhelmina kommuner, 1 119 hektar.

Bergsjöberget, Nordmalings kommun, 78 hektar.

 

******

Här kan du se en karta som Naturvårdsverket tagit fram – som visar alla skyddade områden i Sverige.