Vem vågar tala allvar?

 

Nyligen lade vänsterpartiet ut en enkät på nätet. I den berättar de fyra partiledarkandidaterna vilka politiska frågor som de tycker är viktigast idag. Lite senare läste jag en artikel i Financial Times. Först då förstod jag den ganska trista innebörden av vänsterkandidaternas svar

Och det handlade inte om att de visade brist på ekonomiskt ansvarstagande.

Det var den brittiske författaren och journalisten Simon Kuper som tog temperaturen på klimatdebatten. Tempen är låg. Något har hänt de senaste åren.

Simon Kuper menar att intresset för klimatet minskade när den ekonomiska krisen slog till år 2008. Hans cyniska slutsats är att västvärlden nu har vant sig vid tanken på global uppvärmning. I de rika länderna tror vi oss ha råd till anpassning. Bara vi kan få fart på tillväxten igen. Läget är annorlunda i Syd. Men:

If Bangladesh floods or Nigeria dries up, they probably won’t cope well. But then our mental health in the west is built on not worrying too much about what happens to Bangladeshis or Nigerians.

 

Nu är det ju inte så säkert att västländerna klarar att anpassa sig särskilt väl. USA och Australien genomlider redan svåra torkperioder. Förr eller senare drabbas USA av nya Katrinas. Sydeuropa är på väg mot ett nordafrikanskt klimat. Och framförallt: i en globaliserad ekonomi kommer klimatkatastrofer i Asien, Afrika och Latinamerika att påverka även oss.

Ändå har Simon Kuper förstås en poäng. Vi här i väst tror inte riktigt att vi kommer att drabbas så hårt. Och i den mån vi oroar oss, litar vi på att politiken och tekniken ska lösa problemen – till sist. Det finns så mycket annat att bekymra sig för.

Lyssna till exempel på vad (v)-kandidaterna tycker är den viktigaste politiska frågan, när de får frågan på partiets hemsida.

Hans Linde: Rätten till fasta jobb med lön man kan leva på.
Jonas Sjöstedt: Arbetslösheten och den ekonomiska krisen.
Ulla Andersson: Vi måste göra samhällsnyttiga och nödvändiga investeringar som ger jobb.
Rossana Dinamarca: Brinner för rättvisa och jämlikhet.

Jag är lite orättvis nu. I andra sammanhang har Jonas Sjöstedt poängterat klimatfrågorna. Ulla Andersson tar upp gröna investeringar, när hon preciserar sig. Men ändå: Bilden av att klimatet är något man engagerar sig för ”vid sidan av” blir plågsamt tydlig. Det är andra samhällsproblem som står i fokus.

Och då är det ändå vänsterpartiet som, tillsammans med miljöpartiet, har varit tydligast i riksdagen med att de svenska klimatmålen måste skärpas.

Frågan är om det är något man säger i högtidliga sammanhang, för att man måste? Det är tyvärr svårt att komma ifrån den känslan.

Klimatforskningens resultat är tydliga. Om vi ska hejda farlig global uppvärmning krävs det en snabb omställning. Fossila bränslen står för 85 procent av världens energiförsörjning. Större delen av dessa måste fasas ut på 20 år. Det är troligen den största utmaningen mänskligheten någonsin stått för. Omställningen är genomförbar, men kräver total mobilisering. Det kommer inte att räcka med några snabbtåg och ett antal vindkraftsparker. Det kommer att kräva att klimatfrågan ställs i centrum.

Av dessa grundläggande fakta syns ungefär ingenting i svensk politik just nu. Det vore klädsamt om de som åtminstone SÄGER att de litar till klimatvetenskapen, börjar ta utmaningen på allvar. Det skulle inte kräva att man lägger alla andra frågor åt sidan. Långt därifrån. Men det skulle kräva en grundläggande insikt: i det fall vi låter klimatförändringarna skena, spelar det ingen större roll om vi för några år räddar välfärden och jobben.

Kommentarer

Skrivet av Göran Ekblad den 20 sep 2011 - 20:19.

Håller med Jonas fullständigt.Jag har varit kommunpolitiker i Vänsterpartiet i 35 år. Politiker vill inte ens veta vad det skulle innebära för oss i den rika världen om vi skulle drabbas av Global Hållbar Rättvisa. Men det är fina ord att svänga sig med i valrörelser.
Mitt tips är att vi skulle få nöja oss med runt 5 700:-/månad före skatt att leva på, men vi skulle nog inte behöva jobba mer än 4 timmar/dag.

Skrivet av Per E den 21 sep 2011 - 09:31.

Räknade lite på BNP och befolkning och det blir faktiskt runt 6000:- i månaden. Det är dock inte praktiskt eller politiskt genomförbart i en handvändning och dessutom är väl dagens produktion och konsumtion inte hållbar i längden så beloppet blir nog snarare 4000:-. Men även den lägre månadsinkomsten skulle man klara sig på. Om man vill.

Skrivet av Magnus Redin den 20 sep 2011 - 21:23.

" Det är troligen den största utmaningen mänskligheten någonsin stått för. Omställningen är genomförbar, men kräver total mobilisering. Det kommer inte att räcka med några snabbtåg och ett antal vindkraftsparker. Det kommer att kräva att klimatfrågan ställs i centrum. "

Är ens miljöpartiet och de ideella miljöorganisationerna beredda att ta det på fullt allvar och arbeta för alla lösningar som lindrar problemen så vi kommer närmare en lösning?

Skrivet av Jonas Hansson den 20 sep 2011 - 22:19.

Vad krävs, Magnus?

Skrivet av Magnus Redin den 20 sep 2011 - 23:15.

Det som krävs är att vi undviker att vara i vägen för varandras lösningar på de olika problemen.

En politisk låsning som blockerar massiva mängder möjlig framtida energi är att motarbetande av kärnkraften prioriteras högre än klimatförändringen.

Problemet att vi ställer oss i vägen för varandras lösningar är generellt, det finns på alla nivåer. Det behöver göras något åt detta nu när vi går in i en tid då samhället kommer att förändras massivt oavsett om vi vill det eller ej.

Skrivet av Jonas Hansson den 21 sep 2011 - 11:45.

Det ligger en väldig kraft i att stimulera och uppmuntra tusen blommor att blomma. Att olika grupper av människor själva får komma med ideer och successivt får utveckla dessa, lära sig och förfina sina lösningar är en väldig positiv kraft. Men jag tror inte på att låta alla ideer som kallas för lösning på klimathotet få vara det. Någon måste lägga en ribba som diskvalificerar för dåliga ideer. Åtgärder som ger för lite resultat eller ställer till nya allvarliga problem bör inte få kallas lösningar på klimatkrisen. För bara några år sedan var etanolbilar lösningen som rätt många miljöintresserade förde fram. Idag förstår de flesta att de tar för mycket åkermark i anspråk för att kunna vara en lösning när världens ökande befolkning behöver mat. Så jag kan inte se att ett accepterande av alla förslag som förs fram som lösningar är en framkomlig väg. Någon måste sålla bland förslagen.

Skrivet av Magnus Redin den 21 sep 2011 - 12:41.

Den viktigaste sållningsmekanismen är marknadsekonomin, finns det konkurrens och möjlighet att investera är den en fantastiskt effektiv optimerare. Vad marknaden optimerar för kan i viss mån styras politiskt och likaså att den inte urartar till monopol, å andra sidan är de envisaste monopolen de som stödjs av staten.

Jag skulle inte ens räkna ut etanolen även om den givetvis inte är lösningen i singular. Etanol från sockerrör är energimässigt lönsamt och den är tillsammans med biogasen ett sätt att destruera matöverskott så det går att undvika priskollapser och dumpning av livsmedel som slår ut lokal jordbruksproduktion. Egentligen skulle jag först vilja ha riktigt stora spannmålslager då vädret är osäkert.

Nischen för RME är mycket mindre då rapsolja är ett högvärdigt livsmedel som dessutom tål viss lagring, men någon slatt lär ändå bli kvarglömd någonstans eller ha dålig kvalitet. Jag ser ingen anledning att förbjuda RME utan att det är en dålig idé kan marknaden sortera ut och om någon bonde absolut vill bränna pengar på att köra traktorerna på eget bränsle behöver inte det mikrooptimeras av en central byråkrati.

Den riktigt heta diskussionen är givetvis kärnkraften. Jag tillhör de som gillar kärnkraft men det är inte ovillkorligt, det är en teknologi som kräver sin säkerhetskultur inklusive mycket lågsiktigt tänkande och jag tror inte att alla länder klarar av att hantera detta.

När det gäller att få tusen blommor att blomma är jag mycket förtjust i att ha en rikedom i någon kritisk resurs. Mycket blir lättare att genomföra om det finns gott om el.

Skrivet av Jonas Hansson den 21 sep 2011 - 15:56.

Magnus, det var ett oväntat svar! Om marknadsekonomin är den viktigaste sållningsmekanismen för att sortera ut lösningar som är dåliga för miljön, varför har vi då miljöproblem? Det finns väl knappt ett enda land på jorden som klarar sig utan miljöproblem. eller menar du att det inte heller finns några länder med marknadsekonomi, utan att alla marknadsekonomier är förstörda av statliga subventioner av olika slag?

Skrivet av Magnus Redin den 21 sep 2011 - 17:18.

Jag sa att marknadsekonomin är den effektivaste mekanismen för att hantera resursproblem, inte att den har varit tillräckligt effektiv på att lösa miljöproblemen.

För att marknadsekonomin skall kunna göra mer åt dessa problem behöver de olika miljöbelastningarna ha kostnader så de blir synliga för alla aktörer oavsett om de bryr sig eller inte och människor behöver vara upplysta om hur världen fungerar och vad som står på spel så fler bryr sig om dessa frågor när konsumerar, investerar och arbetar.

Finns inte kostnaderna och upplysningen löser marknadsekonomin problemet att maximera exploateringstakten oavsett de långsiktiga konsekvenserna.

Skrivet av Per E den 21 sep 2011 - 09:42.

Miljöpartiet arbetar aktivt för att öka Sveriges befolkning och därmed landets konsumtion. Samtidigt kräver de att kärnkraften stängs till 2020 och koldioxidutsläppen minskar med 80%. De tar alltså inte omställningsfrågan på allvar. Svaret är nej.

Skrivet av Jonas Hansson den 21 sep 2011 - 12:09.

Hej Per,

Jag vet inte vad Miljöpartiet har för klimatmål. De skriver 60% på nätet som global minskning, och att rika länder behöver minska mer än så för att detta ska bli verklighet, men anger inget årtal. Om man avser 60% till 2020 är det nog ett rätt så bra mål, men är det till 2050 innebär det nog rätt så stor risk för självmord.

Vad menar du med att öka Sveriges befolkning? Menar du att det är negativt med höga födelsetal även i Sverige så håller jag med dig. Vi behöver stabilisera jordens befolkning så snart som möjligt. Och då behöver alla länder hjälpa till. En rätt obehaglig fråga att diskutera, eftersom den inskränker på våra medborgerliga fri- och rättigheter, men jag tror att konsekvenserna av en fortsatt ökande global befolkning är många gånger värre. Ifall du menar att det är negativt med en ökande svensk befolkning pga invandring så förstår jag inte vad du menar. Den globala klimatpåverkan förändras inte av att man bor i ett land eller i ett annat. Konsumtionens klimatpåverkan kan vara lika stor i vilket fall som helst och klimatförändringarna har ju globala orsaker, inte nationella.

Skrivet av Börje Gustavsson den 21 sep 2011 - 16:18.

Jonas Hansson,

”Den globala klimatpåverkan förändras inte av att man bor i ett land eller i ett annat.”

Det är väl klart att den gör, skillnaden är väl som natt och dag. Tänk bara vilka stora energimängder det åtgår till att värma ett hus i Norrland jämfört med ett närmare ekvatorn. Och vilka skillnader i byggkostnader, så mycket isolering, tjocka väggar m.m. som det behövs norrut. Söderut hinner man odla både två och tre skördar, medan man i norr kanske nätt och jämt hinner få en skörd innan vintern. Söderut blir klädkontot också bara en bråkdel mot norr. Detta har jag påtalat förr att det borde uppmuntras till flyttning söderut inte mot norr. Bara i Sverige är det stor skillnad på att värma ett hus i Skåne jämfört med Norrland. Tänk vad all snöröjning, insnöade tåg m.m. kostar. Och till råga på allt så hyr ut vi våra isbrytare så att båtarna inte kommer fram under vintertid. Så nog kostar det att bo i norr. Tänk bara vilket otroligt stora energimängder det skulle behövas om Indiens befolkning skulle bo på våra breddgrader.

Skrivet av Per E den 21 sep 2011 - 18:56.

När en familj från Somalia flyttar till Sverige ökar naturligtvis resursanvändningen i världen, den minskar lite i Somalia och ökar mycket i Sverige. Inget konstigt med det. Befolkningsfrågan är dock svår att diskutera men icke desto mindre viktig, den borde in i alla internationella förhandlingar om ekonomi, energi och klimat.

Jag önskar att (mp) presenterade en trovärdig kalkyl över befolkning, energi och utsläpp i Sverige.

Skrivet av anders schröder den 21 sep 2011 - 12:36.

Va Per E menar med att mp vill öka befolkningsmängden är vår vision om fri in och utvandring. Självklart påverkar inte det klimatet på något noterbart sätt, blir vi fler här så blir vi färre någon annan stans. Jag anar klimatnationalism.

Skrivet av Magnus Redin den 21 sep 2011 - 12:49.

Jag anar resursnationalism, börjar det bli ont om prylar, mat, el, osv är andra människor konkurrenter och kan man inte åstadkomma mer av det som saknas måste antingen pensioner, social service, lönenivåer osv sänkas eller så måste konkurrerande konsumenter stötas ut.

Ändpunkten för det negativa tänkandet är "lebensraum" lösningar på resursproblemen, det riktigt otäcka med att utplåna konkurrerande konsumenter är att det fungerar på kort sikt och finansierar sig självt, på lång sikt är det allmänt destruktivt då det ger en självutplånande kultur.

SD:s valfilm med bidragsberoende invandrare som handfast konkurrerar ut svenska åldringar är en otäckt genial visualisering av detta.

Skrivet av Magnus Redin den 21 sep 2011 - 12:57.

Det är skitsvårt att med politik omfördela resurser för global jämställdhet. De som har det bra vill inte få det dåligt och dessutom förväntar sig människor att avtal skall hållas, att sparande skall vara meningsfullt och att pensioner skall betalas. Att riva upp allt detta är att be om våldsamma motreaktioner, våldsamma berättigade motreaktioner.

Den starkaste kraften som vi har som verkar för en sådan global omfördelning är f.ö. globaliseringen...

Skrivet av Flute den 21 sep 2011 - 12:50.

Jo, invandring från fattiga till rika länder påverkar. Jag tror jag först läste om det i Jared Diamonds "Collapse". När t.ex. en familj från Afrika kommer till Sverige så blir de en del av den svenska livsstilen, om än kanske på en lägre konsumtionsnivå än genomsnittssvensken. Därmed ökar resursförbrukningen mot om de skulle ha bott kvar i Afrika, trots att de där som medelklassfamilj kanske förbrukade mer resurser än genomsnittet i sitt hemland.

Skrivet av Göran Ekblad den 21 sep 2011 - 21:24.

Kan de vara så att vår rikedon och goda välfärd är en frukt av att mervärdet (tillväxten) produceras i fattiga länder av lågavlönade arbetare och med utnytjande av deras livsutrymme sedan realiseras (förverkligas) i rika länder. Då kan det väl anses rättvist att människor som växt upp och levt där tillväxten skapats kommer hit och tar del av frukterna av denna tillväxt?

Skrivet av Magnus Redin den 21 sep 2011 - 21:42.

Här i Sverige gjordes "grovjobbet" av tidigare generationer, vi var f.ö. bland de sista i Europa att industrialisera.

Själv funderar jag mest på hur Sverige och integrationen kan skötas så gränserna blir så öppna som möjligt samtidigt som samhället förblir välmående och svenskt. Tyvärr har jag inga patentlösningar, jag hoppas mest på att folk som är duktigare än mig kommer på något men det mesta är politiskt baklåst.

Skrivet av Per E den 21 sep 2011 - 19:18.

Tvivlar starkt på att vi blir färre någonstans, Ryssland möjligen. Tror att Sverige och västvärlden tillfälligt fungerar som säkerhetsventiler. Vi är ju snart 7 miljarder, upp en miljard sen 12 okt 1999.

Det finns dock inget som hindrar oss från att bli både tio och elva miljarder bara vi håller oss inom ramarna, håller oss under utsläppstaket tex. På sjuttiotalet påstod man att jorden kunde härbärgera 55 miljarder människor. Det stämmer säkert om vi använder transportcyklar och Skurupsborrar.

Skrivet av Magnus Redin den 21 sep 2011 - 20:06.

Japan, där har dödstalet har nyligen gått om födelsetalet.

Skrivet av anders schröder den 22 sep 2011 - 19:20.

I de flesta länder i västvärlden föds det färre än två barn per kvinna. gapminder.org är en bra sida för den osm vill få en översikt.

Mest kommenterade just nu

Bloggportalen

Senaste kommentarerna

  • Björn: Tyskland har beslutat sig för at avveckla kärnkraften...
  • ken: Varför just kol, olja och fossilgas? Varför inte även...
  • Madeleine Camenius: Nu har vi inte några robotar, men vi jobbar 07.45 till...
  • Farfar: Givetvis är analysen korrekt, vad gäller koppling...
  • Lasse: Nej det stämmer inte. I sin avhandling behandlar...