Lierre Keith var vegan i tjugo år, men kom sedan på att hon gått på en myt: att vegetarisk kost är något självklart gott och eftersträvansvärt. Och så skrev hon en bok med namnet The Vegetarian Myth och retade så klart upp ganska många som menar att en vegetarisk diet är den kanske viktigaste handlingen för att skapa ett mer hållbart samhälle.

I den här intervjun berättar Lierre Keith om sin omvändelse och problemet med vegetarisk kost, som hon ser det.

Jag kan ju säga direkt att jag inte köper hela hennes budskap, men jag tycker ändå att hon har en del poänger och att hon är intressant att lyssna till. Inte minst risken för att ens övertygelse håller borta argument som krockar med denna övertygelse. Är man övertygad om något och dessutom har gjort det till en livsstil krävs det mycket för att man ska kunna ta till sig kritik. Det säger något om svårigheterna med att ändra dagens i grunden helt ohållbara livsstil, vare sig vi pratar köttkonsumtion eller konsumism.

Hur som helst, Lierre Keith tänkte om kring sin vegandiet och landade i en annan extremposition: animalier är i princip det enda du behöver och det enda du kan äta för att leva hållbart. Jag tror inte det stämmer och tycker det är lite synd att Keith inte kan vara mer nyanserad. Ja, den typ av monokulturell odling som är praxis på många håll i världen är ohållbar och innebär en förlust av biologisk mångfald, försämrade jordar och ett beroende av konstgödsel. Och ja, dagens industriproduktion av kött också ohållbar. Men det innebär inte att det enda alternativet är att hålla betesdjur. Det finns massor av sätt att producera också nyttiga vegetabilier på ett sätt som både är hållbart och resurssnålt.

Däremot finns det skäl att vara skeptisk till en strikt vegansk kost, särskilt ju längre avståndet är från ekvatorn. Det finns ett skäl till varför inuiter traditionellt äter nästan enbart animalier medan en indier äter vegetariskt. På kallare breddgrader blir djur en genväg till näring som vi inte själva kan tillgodogöra oss, exempelvis i haven eller i skogen.

Det råder ingen tvekan om att en kost som bygger industriell djurhållning är ohållbar och förkastlig ur många perspektiv, men det borde inte hindra oss från att vara mer nyanserade än Lierre Keith. Viltfångade djur och småskalig och ekologisk djurhållning kan vara utmärkta komplement till en kost som baseras på småskalig ekologisk odling av vegetabilier.

För övrigt har Keiths bok mötts av en hel del kritik: här är en blogg dedikerad till ”The vegetarian myth myth”.

Den kan också påpekas av Lierre Keith är medlem av Deep Green Resistance, en sammanslutning som förfäktar en extremt militant taktik för att få den industriella civilisationens förstörelse av planeten att upphöra.