Hösten 2014 fick Vattenfalls vd Magnus Hall frågan av tidningen Miljöaktuellt hur han såg på bolagets framtida planer vad gäller förnybar energi. Han svarade då:

– Det är nästan bara vindkraft vi ser framför oss framöver. Storskalig solkraft har vi inte riktigt tänkt oss in i, utan där kommer det mer att handla om att erbjuda våra kunder solenergi till sina hus.

Men redan året därpå meddelade Vattenfall att man i anslutning till en vindkraftpark i Wales planerade att bygga en solcellspark stor nog för att årligen generera el till motsvarande drygt 1 400 hushåll.

Magnus Hall intervjuades av Supermiljöbloggen i samband med detta och sa då:

– Vi har bestämt oss för att vi ska vara aktiva och titta mer på solkraft. Vi har alltid haft solkraft som en del av vår försäljningsmöjlighet till våra kunder, men då har det handlat om att sätta upp paneler exempelvis på hustak. Det vi pratar om nu är investeringar i lite större anläggningar, som en del i produktionen. Och ja, vi kommer att öka vår fokusering på detta.

Storskalig solenergiproduktion verkar sedan dess ha blivit ännu mer intressant för nu i veckan meddelade Vattenfall att bolaget planerar att investera en miljard kronor under 2018 och 2019 i att utveckla nya storskaliga solkraftsparker.

– När vi nu investerar mer i solkraft så är det för att möta kundernas ökade intresse och efterfrågan, både konsumenter som får el från våra solkraftsparker men även potentiella kunder som både vill konsumera och producera el från solkraft, kommenterar Magnus Hall i ett pressmeddelande.