Varningarna kommer från alla håll nu och jag måste säga att det blir väldigt spännande att se hur världsekonomin kommer att utvecklas den närmaste tiden. Att Grekland riskerar att gå bankrutt är välkänt. Likaså att flera andra europeiska länder också ligger risigt till. Precis som att USA har urusla finanser och hög arbetslöshet . Men man kan också se varningarna i prisutvecklingen på världens börser och råvaror vilka ser ut att vara på god väg att peaka.

Bloggrannen Flute skriver i en analys att det vi nu ser är början på det finansiella slutspel som kommer innebära deflation. Det vill säga att mängden pengar minskar som en följd av kreditförluster:

”Vad vi bland annat kommer att få se är hur Europas banksystem krackelerar när alla kreditförluster måste tas och gradvis sprider sig genom systemet. Det handlar inte bara om värdelösa statsobligationer, utan även om exempelvis dåliga spanska bolån som just nu döljs genom kreativ bokföring. Även stora delar av de finansiella derivaten som många använt som ”skydd” eller ”hedge” kommer att drabbas hårt, med ännu större förluster som följd, både för utfärdare och köpare av derivaten. Sveriges banker går inte säkra.

Dessutom kommer de kvarvarande bostadsbubblorna (Sverige, Kanada, Australien, Norge) att börja pysa ihop, med följdeffekter för redan hårt drabbade banker och fonder. Kinas tillväxt kommer troligen att tvärnita på grund av elbrist, med många spruckna förhoppningar som följd. Det finns även fler småkriser som kommer att bidra till det stora hela.”

Flute gör bedömningen att detta kommer igång i höst med ordentliga effekter vid årsskiftet.

Det kan såklart visa sig vara en väl pessimistisk bedömning, men det är intressant att se tecknen som tyder på att även företagen planerar för en sådan turbulent utveckling. Ett exempel är rusningen efter reala tillgångar, jordbruksmark till exempel. Afrika är den främsta måltavlan när hedgefonder och investerare ger sig ut för att säkra sitt innehav.

Denna ”landgrabbing” är lika omoralisk som brutal. De fattiga tvingas bort från sin mark när företagen skaffar sig kontrakt med metoder som till och med Världsbanken klassar som tvivelaktiga. Här är ett exempel som tas upp i en artikel i E24:

”En markaffär som granskats närmare av en forskargrupp på Oakland Institute är en i södra Sudan, där hela 9 procent av marken köpts av utländska investerare under senare år. Där köpte det amerikanska företaget Nile Trading and Development rättigheterna till 400 000 hektar mark för runt 156 500 kronor i en affär som dessutom gav dom fria rättigheter att utnyttja områdets naturresurser i form av både olja och virke under de kommande 50 åren.”

För 156 500 kronor får man på sin höjd tre kvadratmeter lägenhet i Stockholms innerstad. 400 000 hektar jordbruksmark (+ mer) låter ju helt klart som bättre valuta för pengarna. Man undrar vilka metoder som användes i detta fall.

Kriget om de sista resurserna – som kommer att förstärkas i och med den finansiella slutspelet – har bara börjat och det är uppenbart vilka som har övertaget.

En till varning, av Neil Barofsky (tidigare USA:s Special Treasury Department Inspector General), via Vidsynt: