Få inspiration, tips och handfasta råd till egna trädgården, torpet eller hemmet!
Träffa spännande föredragshållare, skickliga hantverkare, mathantverkare och
över 120 utställare med trädgård och hantverk i fokus. Plantor till försäljning.
Lägg till miljö och energi, tjärdal, lilla husdjursgården, cirkusskola, musik och körsång, så har du en fantastisk helg att se fram emot – på Jamtli i Östersund!

Läs mer på vår hemsida, http://www.jamtli.com/4167.varmarknad.html