I förra veckan beslutades att ett enormt område i Rosshavet vid Antarktis ska skyddas mot fiske de kommande 35 åren. Området är 1,5 miljoner kvadratkilometer, vilket är ungefär lika stort som Norge, Finland och Sverige tillsammans. Det marina reservatet blir världens största.

Bakom överenskommelsen står 24 länder plus Europeiska unionen som alla deltar i the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR.

Andrew Wright, som leder arbetet i CCAMLR, välkomnar beslutet och säger i ett pressmeddelande:

– This decision represents an almost unprecedented level of international cooperation regarding a large marine ecosystem.

Havs- och vattenmyndigheten i Sverige menar att beslutet, som kommer efter sex års förhandlingar, ökar chanserna för fler marina reservat i världshaven.

– Rosshavet är ett område där många länder och andra parter, i synnerhet fisket, har stora intressen. Kan vi lyckas komma överens här så kan vi även lyckas i Arktis och de stora haven generellt, säger Catarina Hedar, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Även Världsnaturfonden WWF välkomnar beslutet. John Tanzer, från WWF International, kommenterar saken så här i ett pressmeddelande:

– This is a moment of optimism for the incredible wildlife of Antarctica and is a shining beacon of hope for ocean conservation everywhere. We will take that hope and move to protect more of the ocean off Antarctica and around the world because this has never been more urgent.

I en karta förklarar WWF vad beslutet innebär:

  • 1,117,000 km2 of fully protected marine reserve;
  • a 110,000 km2 special research zone allowing for limited research fishing for krill and toothfish, and;
  • a 322,000 km2 krill research zone allowing for controlled research fishing for krill.
wwfkarta