Världens Eko fortsätter med oförminskad styrka. Efter Carl Folkes uppskattade inledningsföreläsning träder Olle Torpman upp på scenen och pratar miljöetik:

Medan vetenskapen beskriver miljöns tillstånd, syftar miljöetiken till att ta reda på vilka miljötillstånd som är de önskvärda. Är det rätt att t.ex. djur- och växtarter utrotas i snabb takt eller att jordens medeltemperatur höjs? Är det bara människor som bör tas med i beräkningen eller kan även djur, växter eller till och med hela ekosystem ha ett etiskt värde?

Olle Torpman är doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, med inriktning på miljöetik. Hans avhandlingsområde är inriktat på beslut under moralisk osäkerhet. I och med dagens miljö- och klimatproblem är detta ett ämne som aktualiseras kanske mer än någonsin: Hur ska vi gå tillväga då vi måste fatta ett beslut, samtidigt som vi inte är säkra på vilken normativ utgångspunkt som ska vägleda detta beslut? Olle var tidigare med i kursledningen för Världens Eko och är fortfarande engagerad i flera universitetskurser. Han skriver på en introduktionsbok i miljöetik.

Föreläsningen är öppen för alla. Är du sugen att gå kursen så är det fortfarande möjligt att anmäla sig på plats.

Hjälp att hitta till evenemanget:
http://www.fek.su.se/sv/Om-oss/Universitetsomradet-Kraftriket/Sa-har-hittar-du-till-Kraftriket-/