Världens Eko fortsätter sin höstvandring med att bjuda in folkhälsoprofessor Hans Rosling.

Det tar nästan två år innan vi får reda på vad som händer med koldioxidutsläppen i Sverige och fyra år innan vi får reda på vad som händer globalt. Varför finns det inga krav på att få veta vad som händer med koldioxidutsläppen i samma takt som vi får reda på vad som händer med pengarna och vargarna.

Hans Rosling är professor i folkhäl…sovetenskap vid avdelningen för internationell hälsa på Karolinska institutet, Stockholm. Hans forskning berör sambanden mellan matbrist och sjukdomar i låginkomstländer, där miljöproblem, fattigdom och befolkningstillväxt samverkar i en ond spiral. Han har mångårig erfarenhet som läkare i olika afrikanska länder och har arbetat med flera internationella projekt. Han har utbildat läkare och sjuksköterskor inför internationella uppdrag för SIDA samt varit hälsorådgivare åt WHO och UNICEF. Den grafik han har utvecklat och använder för att illustrera världens utveckling har vunnit priser och 2007 köptes mjukvaran av Google, som ska göra den ännu mer tillgänglig.

Föreläsningen är en del av kursen Världens Eko men är öppen för alla intresserade. Läs mer om Världens Eko: http://www.stockholmresilience.su.se/hem/utbildning/grundniva/varldenseko