Världens Eko förskottsfirar normaltidens återkomst genom att lämna över scenen till Fil Dr Eva Alfredsson. Med sig har hon en förklaring av vad som egentligen hände med den gröna ekonomin.

På FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio 1992 fastställdes i slutdokumentet att ”ohållbara produktions- och konsumtionsmönster, speciellt i industrialiserade länder, är huvudorsaken till fortsatt försämring av den globala miljön.” Nästa… år, 2012, genomförs en ny konferens om hållbar utveckling i Rio- Denna gång är temat ”Grön ekonomi och fattigdomsbekämpning”. Vad ligger bakom begreppet ”grön ekonomi”, vad innebär det och vad krävs för att vi ska gå från ord till handling?

Fil Dr Eva Alfredsson arbetar som analytiker på Tillväxtanalys, en myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att analysera och utvärdera regeringens tillväxtpolitik. Eva disputerade 2002 med en avhandling om Grön konsumtion, energianvändning och koldioxidutsläpp. I avhandlingen analyserade hon potentialen för att minska miljöpåverkan genom ändrade konsumtionsmönster. Eva har också analyserade hur EU skulle kunna nå såväl klimatmål och om tjänstesamhället leder till minskad materiell konsumtion. Enligt Eva måste ekonomin genomgå en rad förändringar förändringar för att tjäna en hållbar utveckling och för att på lång sikt prestera på så hög nivå som möjligt.

Föreläsningen är öppen för alla.

Hjälp att hitta till evenemanget:
http://www.fek.su.se/sv/Om-oss/Universitetsomradet-Kraftriket/Sa-har-hittar-du-till-Kraftriket-/