Filmvisning om företaget Monsanto, vars affärsidé bygger på att ta kontroll över livsmedelsförsörjningen genom spridandet av patenterade genmodifierade grödor till bönder världen över. Värdorganisation: Klimataktion

Dynamo, Södermannagatan 38, Stockholm.