Våra vänner pollinatörerna
– ett seminarium och en workshop om pollinatörer, stadsutveckling och relationer mellan människa och natur.
 
Visste du att var tredje tugga du äter är pollinerad av ett honungsbi? Utan bin som pollinatörer skulle 76% av den odlade mat som finns i butikerna att försvinna från sortimentshyllan. I våra städer är pollinatörerna dock starkt hotade då deras naturliga miljöer och uppehällen försvinner. Under två dagar anordnar Färgfabriken ett seminarium och en workshop med fokus på våra vänner pollinatörerna och hur vi kan låta dem ta del av stadsrummet.
 
23:e mars kl 13-16 anordnas ett seminarium där vi tittar närmare på situationen för pollinatörer i Stockholm och globalt liksom hur pollinering är kopplat till stadsutveckling.

24:e mars kl 11-15 anordnas en workshop där deltagare kan bygga bostäder för solitära bin. Workshopen riktar sig till både barn och vuxna. Allt material finns på plats och inga förkunskaper krävs. 
 
Både seminariet och workshopen har fri entré, men ett begränsat antal platser och material. Föranmälan görs till emilia(a)fargfabriken.se. Drop-in i mån av plats och tillgång på material.

Medverkande i seminariet är Erik Sjödin, konstnär och researcher. Karin Ahrné, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och ArtDatabanken. Josefin Wangel, forskare på KTH. Maria Bergström och Karolina Lisslö, Naturskyddsföreningen i Stockholms län.