Förra månaden publicerade Naturskyddsföreningen en rapport där det framgår att minst 30 miljarder kronor per år – tre gånger mer än miljö- och klimatsatsningarna i regeringens budget för 2018 – årligen går till att subventionera klimatskadliga aktiviteter. Merparten av dessa subventioner borde fasas ut under den kommande mandatperioden, anser miljöorganisationen.

Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson, Jens Holm, begär nu en debatt om frågan med klimatminister Isabella Lövin.

I sin interpellation skriver Jens Holm bland annat:

Vänsterpartiet har lyft frågan om de miljöskadliga subventionerna med både nuvarande och tidigare regering. Vi har fått stor förståelse för problemet, men förutom en del begränsade åtgärder i syfte att minska subventionernas negativa miljöinverkan (utredning av reseavdraget och införande av flygskatt som två exempel) saknas ett helhetsgrepp om de miljö- och klimatskadliga subventionerna.

Jens Holm skriver vidare att Vänsterpartiet i likhet med Naturskyddsföreningen anser att det behövs en plan för att fasa ut de miljö- och klimatskadliga subventionerna. Frågan till Isabella Lövin är om hon och regeringen avser att ta initiativ till en sådan handlingsplan.

Något datum för riksdagsdebatten är ännu ej bestämt.