Foto: Kalle Larsson

Foto: Kalle Larsson

För tre år sedan beslutade Vänsterpartiet att man skulle inleda ett arbete med att ta fram ett ekologiskt-ekonomiskt program, det vill säga konkreta förslag på en ekonomisk politik som också ska vara hållbar. Nu i september presenterade partiets så kallade Eko-ekogrupp sin slutrapport och Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare, kallar arbetet det mest ambitiösa enskilda försöket som partiet gjort för att utveckla den gröna politiken.

– I rapporten finns till exempel en väldig problematisering och kritik av det traditionella tillväxtbegreppet. Ska vi lösa klimatfrågan behövs helt andra mätvärden av vad som är utveckling, säger Jonas Sjöstedt till Effekt.

Rapporten, Politik för en rödgrön omställning (pdf), är på 84 sidor och innehåller både visioner och konkreta förslag. Planen är att de frågor som lyfts fram nu ska diskuteras i hela partiet för att slutligen leda till beslut på Vänsterpartiets kongress nästa år.

Enligt Jonas Sjöstedt är det viktigt att som parti öppet erkänna att man behöver tänka om i vissa frågor. Han menar att arbetarrörelsen haft svårigheter att helt ta till sig konsekvenserna av det gröna tänkandet och inse att naturen ställer upp absoluta gränser.

Han anser samtidigt att också den gröna rörelsen har mycket att lära, exempelvis om hur kapitalets makt fungerar, om varför rättvisa och jämlikhet är så viktigt för att klara omställningen och om vikten av att genomföra politiska reformer som leder till mer offentlig konsumtion i form av satsningar på sjukvård, barn- och äldreomsorg i stället för privat konsumtion.

– Det är vårt ansvar som politiskt parti att ha visionen om ett samhälle som faktiskt klarar klimatutmaningen. Det skapar dessutom en spännande idéutveckling, inte minst om hur Sverige ska kunna vara både välfärdsstat, grön föregångare och industrination.