Kom till ABF-huset tisdagen den 8 februari kl 18 och lyssna
på när Jackson samtalar med Johan Rockström från Stockholm Environment
Institute och Anders Wijkman från Tällbergstiftelsen.
Mer information om seminariet finns här.

Tim Jackson sitter i den brittiska regeringens hållbarhetskommission.
Under sitt besök i Sverige kommer han också att tala i riksdagen. Kan
man hoppas på en hållbarhetskommission som får i uppdrag att kritiskt
granska tillväxtmyten även här så småningom?