Fjärran från Tripoli pågår det en strid där det inte avlossas några skott, men vars utgång kan få stora konsekvenser för vår framtid.

Det är utanför Vita huset i Washington som slaget står. Där har ett par tusen miljöaktivister demonstrerat sedan förra veckan. Det är en fredlig manifestation. Deltagarna ställer sig och sätter sig utanför ingångarna. Hittills har 275 arresterats. Ett hundratal sattes i häkte över helgen. En av dem var Bill McKibben, grundare av klimatnätverket 350.org

Striden gäller en pipeline – Keystone XL – som enligt planerna ska dras från oljesandsfälten i kanadensiska Alberta ända ner till Texas. Den ska leverera upp till 900 000 fat olja om dagen till amerikanska raffinaderier. Projektet väntar på tillstånd från Barack Obama, som ska lämna besked senast i november.
I just detta fall har nämligen presidenten möjlighet att fatta beslut utan att Kongressen kan lägga sig i. Och USA:s miljörörelser har inte varit sena att påminna Obama om alla hans löften om att satsa på att ta landet ur fossilberoendet

Det som gör pipelinen så kontroversiell är att den sätter en avgörande fråga i blixtbelysning: har mänskligheten råd att utvinna varenda droppe olja som finns kvar?

Den  omtvistade oljesanden – ibland kallad för tjärsand – är en blandning av lera, vatten samt bitumen, en trögflytande olja som har likheter med asfalt. De största reserverna finns i Venezuela och Kanada. De är i själva verket gigantiska. Kanadas oljereserver överträffas bara av Saudiarabiens.

För att få fram råolja från oljesand krävs det stora mängder energi till ångning och raffinering. Detta innebär att oljan från fälten i Alberta orsakar 10-45 procent större koldioxidutsläpp än annan olja. Dessutom blir den dyrare. Med dagens oljepriser är produktionen dock konkurrenskraftig.

Den legendariske klimatforskaren James Hansen, chef för NASA:s rymdforskningsinstitut, menar att det vore en katastrof om oljesanden exploateras. Han anser att vi har en chans att undvika farliga klimatförändringar om kolkraften fasas ut till år 2030. Men det förutsätter att vi inte försöker få upp all okonventionell olja som går att utvinna. Annars är det enligt Hansen  i princip game-over.

USA:s ofta splittrade miljörörelse står i princip enad mot Keystone XL-pipelinen. Demonstrationerna utanför Vita huset har dessutom börjat få allt större uppmärksamhet i media. Självaste New York Times har nu i en ledarartikel manat Obama att säga nej till projektet. Minst lika viktigt: de stora fackförbund vars medlemmar skulle få jobb tack vare pipelinebygget, har även de tagit ställning emot Keystone XL. Amalgamated Transit Union och Transport Workers Union säger i ett gemensamt uttalande:

Vi behöver arbeten, men inte arbeten som ökar vårt beroende av tjärsandsolja…Många jobb skulle också kunna skapas genom energibesparingar, effektivisering av elnätet och utbyggnad av kollektivtrafiken. Sådana jobb skulle kunna hjälpa oss att minska luftföroreningar och växthusgasutsläpp.

Frågan är om Barack Obama vågar utmana de mäktiga energilobbyisterna. Frågan är om han vill ge aggressiva republikanska presidentkandidater chansen att anklaga honom för att sätta landets energiframtid på spel. Om han vågar, skulle det innebära ett rejält avbräck för oljesandsutvinningen i Alberta, som då förlorar sin kanske viktigaste marknad på kort sikt. Klimatrörelsen skulle kunna räkna hem en viktig seger. Sådana har det inte varit särskilt gott om på senare år.

 Dagliga rapporter från demonstrationerna hittar du på Tar Sands Actions hemsida.