Så är det igång, det stora klimatmöte som världen har laddat för i flera år. Ingen vet än vad det kommer att leda till och dramaturgin har varit hackig: först en total punktering av förväntningarna, sedan en rad försiktiga förslag från länder som USA, Kina och Indien.  Men vad betyder de egentligen?
Siffrorna är många och det är lätt att bli förvirrad när USA använder ett annat basår än alla andra och Indien och Kina talar om utsläppsminskningar i förhållande till BNP.
En bra sammanställning finns på Climate Action Tracker, som bland andra Potsdam Institute for Climate Impact Research står bakom. Där räknar man ihop alla befintliga förslag och visar vad de verkligen skulle innebära i jämförelse med både politikernas 2-gradersmål och målet om en stabilisering av växthusgaser på 350 miljondelar, vilket stora delar av forskarvärlden ställer sig bakom.
Buden som ligger på bordet står hittills långt ifrån båda, kan man konstatera. I temperaturökning skulle den väg som hittills är utstakad kunna betyda mellan 2,8 och 4,3 graders uppvärmning.

 

Mer om COP15 i media: DN1,DN2, SvD1,Johan Rockström och Anders Wijkman:”Ett mirakel krävs i Köpenhamn”, GP,

Annat intressant: Världsarv hotas av Förbifart Stockholm,