Sällan kommer så här bra nyheter om klimatet, men det verkar som om utsläppen på global nivå har avstannat, åtminstone tillfälligt.

Enligt preliminära siffror från Tyndall-centret i Storbritannien, och som publicerades i tidskriften Nature Climate Change i dag, ser det ut som utsläppen i år från industri- och energisektorn har stabiliserats, och i år kommer att ligga nära noll. Forskarna tror att utsläppen kommer att hamna någonstans mellan att öka 0,5 procent till att minska 1,6 procent. Även under 2014 ökade utsläppen bara marginellt.

Det som är unikt med 2014 och 2015 är att ekonomin har fortsatt att växa, vilket gör att det tillfälligt har skett en frikoppling mellan energiförbrukning och växthusgasutsläpp. Minskningen av utsläpp tros bero på att Kina använder betydligt mindre kol.

Men trots de positiva nyheterna är det fortfarande mycket kvar att göra. Corinne Le Quéré, chef för Tyndallcentret, menar att politikerna i Paris måste komma överens om ett avtal med betydligt kraftigare minskningar.

– Globala utsläpp behöver minska till nära noll för att stabilisera klimatet. Vi släpper fortfarande ut enorma mängder CO2 årligen – ungefär 36 biljoner ton från enbart fossila bränslen och industrin. Det är en lång väg att gå för att nå nollutsläpp, sa hon i ett uttalande när siffrorna presenterades.

Att vi åtminstone tillfälligt har nått en frikoppling mellan tillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser globalt, bör inte heller ses som att fortsatt ekonomisk tillväxt är ett bra recept för rika välfärdsnationer.

Som Effekt rapporterade om i den här intervjun med professor Kevin Anderson tidigare i år, också han verksam vid Tyndall-centret, visar hans beräkningar att den rikare delen av världen med de högsta utsläppen behöver minska sina utsläpp med minst tio procent årligen för att begränsa uppvärmningen till två grader. Och att nå det samtidigt som vår ekonomi expanderar skulle innebära en effektivisering av utsläppen på en helt annan skala än den som vi kanske upplever globalt i år.