När Naturvårdsverket tidigare i år presenterade den preliminära statistiken för 2016 uppskattades utsläppen till 53,6 miljoner ton, vilket innebär att utsläppen i stort sett var oförändrade jämfört med 2015.

Men i dag kom så den slutliga statistiken för 2016, som enligt Naturvårdsverket visar att de totala utsläppen inom Sveriges gränser landade på 52,9 miljoner ton. Utsläppen minskade alltså med 1,6 procent mellan 2015 och 2016.

Totalt har utsläppen inom landets gränser därmed minskat med 26 procent sedan 1990.