Preliminär statistik visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Sverige minskade med cirka fem procent under 2016, jämfört med föregående år, detta enligt ett pm från Trafikverket (pdf).

Utvecklingen är främst ett resultat av energieffektivare personbilar och ökad andel biobränslen, skriver myndigheten.

Ser man det hela på lite längre sikt är Sveriges mål att utsläppen för inrikes transporter ska vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Det kom en majoritet av partierna i Miljömålsberedningen överens om förra året.

Trafikverket skriver dock i sitt pm att de styrmedel som har införts hittills endast räcker till att få ned utsläppen ytterligare cirka tio procent jämfört med i dag, eller cirka 25 procent jämfört med 2010, vilket alltså är långt ifrån det föreslagna 2030-målet.

Nya styrmedel kommer därför enligt myndigheten att behövas för att täcka gapet mellan den prognostiserade utvecklingen och målet. Trafikverket förklarar det bland annat på följande sätt:

Det kräver att styrmedel sätts in under de närmaste åren som får till en teknisk utveckling men som också påverkar hur transporter sker. För att skapa god tillgänglighet inom hänsynsmålets och klimatmålets ramar krävs också att samhälle och transportsystem utvecklas i en riktning som är mindre transportintensiv och som bättre utnyttjar energieffektiva transporter i kollektivtrafik, gång, cykel, effektiviserar logistiken och skapar bättre möjligheter att transportera gods på järnväg och vatten.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________