Forskare kan nu visa att tropiska skogsområden i Sydamerika, Afrika och Sydostasien förlorar större mängder kol än vad som tidigare varit känt.

I en färsk studie publicerad i tidskriften Science visar forskare att utsläppen som sker på grund av utarmning av skog länge har underskattats. När det gäller avskogningen i världen (skogsmark som avverkas och övergår till annan markanvändning) är detta relativt lätt att mäta med hjälp av satellitdata. Men det är betydligt svårare att uppskatta den utarmning av skog som sker, där det handlar om en gradvis minskad biomassa, exempelvis genom förlust av enstaka träd genom plockhuggning, förlust av undervegetation genom brand, eller förlust av biomassa genom insamlande av grenar och små träd till bränsle.

Forskarna har lyckats komma fram till sina resultat genom att kombinera den satellitdata som finns med fältstudier. Perioden man tittat på är mellan åren 2003 och 2014.

Enligt studien tar de tropiska skogarnas årligen upp runt 436 miljoner ton kol, men avskogningen och utarmningen av skog leder samtidigt till att runt 861 miljoner ton kol varje år tas ut ur skogarna. Det som överraskar är att så stor del av minskningen av kolförrådet sker på grund av utarmning av skog.

– Almost 70 percent of the losses in biomass are due to degradation, säger Alessandro Baccini, en av rapportens huvudförfattare, till The Washington Post.

Alessandro Baccini hoppas samtidigt att siffrorna kommer leda till att frågan får större plats på den politiska dagordningen. Han säger till The Guardian:

– Let’s turn tropical forests back into a sink. We need to restore degraded areas. As far as technology for reducing carbon is concerned, this is low-hanging fruit. We know how to protect and sustain forests.