Vid FN:s klimatmöte i Cancun 2010 enades parterna om att etablera en ny klimatfond, kallad Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF).

Syftet med fonden, som under 2015 kunde börja betala ut pengar till enskilda projekt, är att stödja utvecklingsländer genom insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser.

I dag meddelade U.S. State Department att USA inom kort kommer betala in 500 miljoner dollar till Gröna klimatfonden. USA har tidigare lovat tre miljarder dollar till fonden, men hittills endast betalat 500 miljoner dollar. Det publika trycket har därför varit hårt på Barack Obama att ordna fram mera av dessa utlovade pengar innan klimatförändringsförnekaren Donald Trump denna vecka tar över som president och sannolikt stoppar ytterligare utbetalningar.

I och med dagens beslut kvarstår det alltså två miljarder dollar av USA:s tidigare löfte, rapporterar bland annat The Guardian.

_________

Läs mer om Gröna Klimatfonden här.