Det senaste dryga decenniet har den globala uppvärmningen tyckts långsam. Detta är ingen hemlighet, och heller inget konstigt. Uppvärmningen har genom de senaste 150 åren varit ryckig, ömsom tagit pauser, ömsom gått snabbt.

Det problematiska är att vetenskapen inte riktigt kunnat förklara varför temperaturkurvan planat ut något under 2000-talet. Den oförmågan har lämnat fältet fritt för påståenden om att den globala uppvärmningen nu har stannat av. Det ska sägas, att även en del seriösa forskare har frågat sig om växthusgasernas effekter på temperaturen kanske ska skrivas ner något.

Samtidigt har många forskare anat förklaringen. När vi talar om den globala medeltemperaturen handlar det om en sammanvägning av två sorters mätningar – atmosfärens temperatur över land samt temperaturen i oceanernas ytvatten. Men vad händer egentligen djupare ner i haven? Med tanke på att världens oceaner tar emot drygt 90 procent av den solenergi som träffar Jorden är frågan minst sagt befogad.

Några viktiga svar har just publicerats i Geophysical Research Letters. Det är forskarna Magdalena Balmaseda, Kevin Trenberth och Erland Källén som studerat de senaste decenniernas havstemperaturer. Deras slutsats: om vi räknar med hela haven har uppvärmningen inte bara fortsatt under 2000-talet – den har accelererat på ett sätt som saknar motstycke det senaste halvseklet.

Det som hänt är att allt mer värmeenergi lagrats långt ner i haven, på mer än 700 meters djup. Man vet fortfarande inte riktigt varför, men författarna till studien menar att det kan bero på kända väderfenomen i Stilla havet: starkare subtropiska vindar samt ett antal La Ninas, vilka lett till att varmt vatten vällt neråt i haven. En obevisad hypotes? Javisst. Men samtidigt vet vi att den globala medeltemperaturen påverkas kortsiktigt av värmande El Ninos och kylande La Ninas. Under 2000-talet har La Nina-fenomenet dominerat, vilket troligen maskerat en hel del uppvärmning.

Bilden är inte helt klar ännu, men det som börjar avteckna sig är en förklaring till att uppvärmningen av atmosfären gått något långsammare de senaste 15 åren. Det som inte bara skönjs, utan som står tydligare än någonsin, är att den globala uppvärmningen av själva planeten fortsätter. Förr eller senare påverkar ett varmare hav även luften. Detta kommer att märkas när Stilla havet går in i nästa El Nino, och det kommer bara att vara början.