Kommunfullmäktige i Uppsala har beslutat om att bilda tre nya naturreservat. Det handlar om områdena Årike Fyris, Kronparken och Hammarskog.

De tre naturreservaten har tillsammans en yta på 1 046 hektar.

– Det här är ett av de viktigaste besluten vi fattar i år. Uppsala får tre nya kommunala stadsnära naturreservat som både ger ett långsiktigt skydd av biologisk mångfald och som ger människor tillgång till skog och mark, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö, i ett pressmeddelande.

_________

Här finns en karta som Naturvårdsverket tagit fram – som visar alla skyddade områden i landet.