Förra veckan kom förslag om att bilda två nya naturreservat i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen vill dels skydda Lingatjärnsberget, ett område som är cirka 182 hektar stort och som ligger ungefär tolv kilometer sydväst om Hudiksvall. Lingatjärnsberget omfattar ett naturskogsområde där det bland annat förekommer skyddsvärda arter som raggbock och tallticka.

Länsstyrelsen vill också skydda Björnåsen, ett område cirka sex kilometer väster om Bergsjö, som omfattar ett 53 hektar stort naturskogsområde. Här har flera sällsynta och rödlistade arter hittats, så som tretåig hackspett, violettgrå tagellav samt stor aspticka.

Förslag om att göra de två områdena till naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter.